Get the Flash Player to see this player.

Hệ thống văn bản lưu hành nội bộ

STT
 Loại Văn Bản
 Download
1  Biên bản họp
Tải File
2  Mẫu thông báo - Báo cáo
Tải File
3  Mẫu giấy ủy quyền
Tải File
4  Mẫu kiểm điểm
Tải File
5  Đơn xin nghĩ phép
Tải File
6  Quy chế quản lý nhân sự
Tải File
7
 Bản chấm công
Tải File