Get the Flash Player to see this player.

CCL - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày đăng: 2019-04-26 17:44:34

CCL-Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Ngày 25/4/2019, vào lúc 8 giờ sáng, tại hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (PVCL), số 02, KTM06, đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường 4, thành phố Sóc Trăng, đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Tham dự Đại hội với sự có mặt của 85 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 32.356.896 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 68,12%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, trong có các tổ chức trong nước là Công ty CP Chế biến Thủy sản Út Xi và Công ty Nhân Lực, có 2 tổ chức nước ngoài ủy quyền cho đại diện ngân hàng HSBC tham dự, cùng các đại biểu khách mời là các tổ chức tín dụng trong Tỉnh như ngân hàng Agribank, ngân hàng BIDV, ngân hàng BDV và ngân hàng Vietcombank.Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 lần lượt được thông qua các vấn đề cần biểu quyết thường niên.

Các hình ảnh ghi lại trong kỳ Đại hội:


Trụ sở công ty PVCL


Nghi thức chào cờ

 

Ông Đặng Văn Út Anh – Đại diện Ban thẩm tra thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông


Đoàn chủ tịch


Ban thư ký


Ban kiểm phiếu


Ông Nguyễn Triệu Dõng – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc


  MC Lê Thanh Sơn –Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của đại hội


Bà Bùi Thị Kim Ngân - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy định về thể lệ biểu quyết


Ông Nguyễn Triệu Dõng – Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019


Ông Dương Thế Nghiêm – Đoàn chủ tịch Thông quaBáo cáo kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019


Bà Bùi Thị Thanh Thảo – Trưởng ban Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát năm 2018

600

Ông Nguyễn Thái Nguyên–Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo tình hình sử dụng vốn góp từ đợt phát hành cổ phiếu vào ngày 28/02/2018 của Công ty + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.


Ông Trương Trúc Linh – Đoàn chủ tịch thông qua chủ trương góp vốn vào công ty con Đại Phú Xuân


Bà Trần Thị Ngọc Huệ – TV Ban kiểm soát Thông qua việc chọn Công ty Kiểm toán năm 2019

Chương trình tiếp tục với các nội dung sau:

- Ông Dương Thế Nghiêm – Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty.

- Ông Nguyễn Thái Nguyên - Đoàn chủ tịch thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.


Nhân viên gom phiếu biểu quyết


Bà Khưu Thị Minh Duyên – Ban Thư ký thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Chủ tọa thông qua Nghị quyết ĐHCĐTN 2019 và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty kết thúc tốt đẹp lúc 11h30 cùng ngày 25/4/2019.

Tin liên quan