Cùng chuyên mục

Tên văn bản Ngày ban hành Tảì
CCL - Vv giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp tại BC KQHDKD Quý 1 năm 2019 03/05/2019
CCL - CBTT QĐ 593 ngày 29.06.2015 Về việc cưỡng chế trích tiền từ tài khoản tại ngân hàng Agribank Sóc Trăng 17/04/2019
CCL - Về tổ chức nhân sự Ban điều hành công ty 10/04/2019
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 14/03/2019
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, Cổ đông chiến lược và Cổ đông lớn năm 2019 13/03/2019
CCL - CBTT Về việc UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 11/03/2019
CCL - Vv Áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng 11/03/2019
CCL - Báo cáo tình hình quản trị công ty Niêm yết 2018 29/01/2019
CCL - Lễ Tổng kết Hoạt động SXKD năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 28/01/2019
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, Cổ đông chiến lược, Cổ đông lớn - Kỳ chốt đến ngày 30/11/2018 08/12/2018
CCL - Thông báo Về việc thay đổi mẫu dấu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long 17/10/2018
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn 14/09/2018
CCL - Giải trình chậm CBTT về việc góp vốn vào Công ty Đại Phú Xuân 06/08/2018
CCL - Giải trình chậm CBTT Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư công ty Đại Phú Xuân 03/08/2018
CCL - CBTT Công văn chấp thuận cho gia hạn BCTC hợp nhất 01/08/2018