Cùng chuyên mục

Tên văn bản Ngày ban hành Tảì
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018 03/10/2019
CCL - Quy chế CBTT sàn HOSE 19/09/2019
CCL - Giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp tại BCKQHDKD Quý 2 năm 2019 30/07/2019
CCL - Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty 30/07/2019
CCL - Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 30/07/2019
CCL - CBTT về việc ký hợp đồng môi giới độc quyền với công ty Danh Khôi 26/07/2019
CCL - Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp ngươi sở hữu chứng khoán nhận cổ tức công ty 04/07/2019
CCL - CBTT Về việc báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ của công ty đại chúng 28/06/2019
CCL - CBTT Về việc góp vốn vào công ty con - Cty TNHH Bán buôn Thủy sản Đại Phú Xuân 26/06/2019
CCL - CBTT Về việc góp vốn vào công ty con - Cty TNHH Bán buôn Thủy sản Đại Phú Xuân 26/06/2019
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 11/06/2019
CCL - CBTT Về việc miễn nhiệm chức vụ TVHĐQT của ông Trịnh Sướng 06/06/2019
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn - Kỳ chốt 31/05/2019 06/06/2019
CCL- CBTT Về việc giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 05/06/2019
CCL - Công bố thông tin về việc chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 24/05/2019