Cùng chuyên mục

Tên văn bản Ngày ban hành Tảì
CCL thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức 2019 bằng tiền 20/10/2020
CCL - Thông báo về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng - Nguyễn Triệu Dõng 16/10/2020
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2019 01/10/2020
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền chi trả cổ tức năm 2019 24/09/2020
CCL - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bùi Thị Kim Tuyền người có liên quan với người nội bộ 14/09/2020
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn chốt đến ngày 30/8/2020 08/09/2020
CCL - Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020 29/07/2020
CCL - Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty 29/07/2020
CCL - TB Về việc phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT và bổ nhiệm thư ký Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long 27/07/2020
CCL - Thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin 02/07/2020
CCL - CBTT Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 16 ngày 01.7.2020 01/07/2020
CCL - CBTT Bổ nhiệm các chức danh ban Tổng giám đốc 01.7.2020 29/06/2020
CCL - Công bố thông tin về việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 11/06/2020
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn - Chốt đến ngày 31/5/2020 02/06/2020
CCL - Thông báo về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ 2020 07/05/2020