Cùng chuyên mục

Tên văn bản Ngày ban hành Tảì
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 11/06/2019
CCL - CBTT Về việc miễn nhiệm chức vụ TVHĐQT của ông Trịnh Sướng 06/06/2019
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn - Kỳ chốt 31/05/2019 06/06/2019
CCL- CBTT Về việc giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 05/06/2019
CCL - Công bố thông tin về việc chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 24/05/2019
CCL - Giải trình chậm CBTT Giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 15 09/05/2019
CCL - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 15 ngày 04/05/2019 08/05/2019
CCL - CBTT Về việc thay đổi chức danh BGĐ và tái bổ nhiệm KTT 03/05/2019
CCL - Vv giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp tại BC KQHDKD Quý 1 năm 2019 03/05/2019
CCL - CBTT QĐ 593 ngày 29.06.2015 Về việc cưỡng chế trích tiền từ tài khoản tại ngân hàng Agribank Sóc Trăng 17/04/2019
CCL - Về tổ chức nhân sự Ban điều hành công ty 10/04/2019
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 14/03/2019
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, Cổ đông chiến lược và Cổ đông lớn năm 2019 13/03/2019
CCL - CBTT Về việc UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 11/03/2019
CCL - Vv Áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng 11/03/2019