Cùng chuyên mục

Tên văn bản Ngày ban hành Tảì
Quy định khu vực đc chuyển QSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Khu đô thị 5A năm 2020 (115 nền) 14/07/2020
Quy định khu vực đc chuyển QSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Khu đô thị 5A năm 2020 27/03/2020
Quy định khu vực đc chuyển QSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Khu đô thị 5A năm 2018 02/04/2018
Quy định khu vực đc chuyển QSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Khu đô thị 5A 18/01/2016
Công bố công khai quyết định được phép chuyển nhượng QSDĐ cho người dân tự xây nhà ở theo Quy hoạch tại khu đô thị 5A 24/05/2022
CCL - CBTT Nghị quyết HĐQT về triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2021 23/05/2022
CCL - CBTT Nghị quyết HĐQT về thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021 23/05/2022
Các khu vực đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu Đô thị 5A 10/05/2022
CCL - CBTT Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh 26.04.2022 26/04/2022
CCL - Thông báo Tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa thay đổi từ 49% thành 50% kể từ ngày 29.3.2022 30/03/2022
CBTT - Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của PVCL 28/03/2022
CCL - Thay đổi giấy Đăng ký kinh doanh lần thứ 17 09.03.2022 14/03/2022
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn 01/03/2022 01/03/2022
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 22/02/2022
CCL - CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 24/01/2022