<
Cùng chuyên mục

Tên văn bản Ngày ban hành Tảì
CCL - CBTT Nghị quyết HĐQT về triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2021 23/05/2022
CCL - CBTT Nghị quyết HĐQT về thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021 23/05/2022
Các khu vực đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu Đô thị 5A 10/05/2022
CCL - CBTT Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh 26.04.2022 26/04/2022
CCL - Thông báo Tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa thay đổi từ 49% thành 50% kể từ ngày 29.3.2022 30/03/2022
CBTT - Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của PVCL 28/03/2022
CCL - Thay đổi giấy Đăng ký kinh doanh lần thứ 17 09.03.2022 14/03/2022
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn 01/03/2022 01/03/2022
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 22/02/2022
CCL - CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 24/01/2022
CCL - Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2021 24/01/2022
CCL - CBTT Nghị quyết HĐQT thống nhất cho Công ty CP Major Education thuê QSDĐ thực hiện Dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở giáo dục và đào tạo đạt chuẩn quốc tế tại dự án khu đô thị 5A kể từ ngày 04/01/2022 04/01/2022
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn - Chốt đến ngày 30.11.2021 10/12/2021
CCL - Thông báo xác nhận DS tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức công ty bằng tiền năm 2020 29/10/2021
CCL - BC thông qua KQHĐKD 9 tháng đầu năm 2021. PC NV HĐQT và các TV trực thuộc HĐQT để đề ra PH hoàn thành KH 2021 20/10/2021