Tên văn bản Ngày ban hành Tải
CCL - Giải trình LNST Quý 3 năm 2018 tăng trên 10% so với Quý 3 năm 2017 30/10/2018
CCL - Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2018 30/10/2018
CCL - Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 30/10/2018
CCL - Báo cáo tài chính riêng 06 tháng đầu năm 2018 (Đã kiểm toán) 27/08/2018
CCL - Báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2018 (đã kiểm toán) 27/08/2018
CCL - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2018 (trước kiểm toán) 30/07/2018
CCL - Giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo KQHĐKD của quí 2/2018 tăng trên 10% so với báo cáo quí 4/2016 20/07/2018
CCL - Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018 (Trước kiểm toán) 20/07/2018
CCL - Hợp đồng kiểm toán năm 2018 07/06/2018
CCL - Giải trình Lợi nhuân sau thuế Quí 1/2018 20/04/2018