Tên văn bản Ngày ban hành Tải
CCL - Vv giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp tại BC KQHDKD Quý 1 năm 2019 03/05/2019
CCL - CBTT Về việc thay đổi chức danh BGĐ và tái bổ nhiệm KTT 03/05/2019
CCL - CBTT QĐ 593 ngày 29.06.2015 Về việc cưỡng chế trích tiền từ tài khoản tại ngân hàng Agribank Sóc Trăng 17/04/2019
CCL - Về tổ chức nhân sự Ban điều hành công ty 10/04/2019
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 14/03/2019
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, Cổ đông chiến lược và Cổ đông lớn năm 2019 13/03/2019
CCL - CBTT Về việc UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 11/03/2019
CCL - Vv Áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng 11/03/2019
CCL - Báo cáo tình hình quản trị công ty Niêm yết 2018 29/01/2019
CCL - Lễ Tổng kết Hoạt động SXKD năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 28/01/2019