Cùng chuyên mục

Tên văn bản Ngày ban hành Tảì
CCL - Thông báo về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Kế toán trưởng Bùi Thị Kim Ngân 29/03/2024
CCL - Thông báo cưỡng chế thi hành án đối với số cổ phiếu CCL của ông Trịnh Sướng 04/03/2024
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, Cổ đông chiến lược và Cổ đông lớn. Chốt ngày 28.02.2024 28/02/2024
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 06/02/2024
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 02/02/2024
CCL - CBTT Về việc Nghị quyết 04 của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 02/02/2024
CCL - Bản cung cấp thông tin về Quản trị Công ty năm 2023 26/01/2024
CCL - Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 26/01/2024
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn - Kỳ chốt 30/11/2023 29/11/2023
CCL - Thông báo đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành tương lai đối với dãy nhà Ơ-LK79, Ơ-LK80 27/11/2023
CCL - Thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết 12/10/2023
CCL - Thông báo về việc thay đổi đăng ký niêm yết 2023 10/10/2023
CCL - Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 5 ngày 06.10.2023 do đăng ký bổ sung 06/10/2023
CCL - Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 19 năm 2023 04/10/2023
CCL - CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐKDN, Giấy đăng ký chứng khoán bổ sung do phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2022 ngày 29.09.2023 29/09/2023