Cùng chuyên mục

Tên văn bản Ngày ban hành Tảì
CCL - Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2024 20/07/2024
CCL - Bản cung cấp thông tin Quản trị 6 tháng đầu năm 2024 19/07/2024
CCL - Quyết định về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Kim Hồng Đào đảm nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 01.07.2024 28/06/2024
CCL - Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế quản lý điều hành và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 01.07.2024 28/06/2024
CCL - Đơn xin từ nhiệm và nghỉ việc của ông Nguyễn Sông Gianh - Phó tổng Giám đốc Công ty 17/06/2024
CCL - CBTT Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2024 14/06/2024
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn - Kỳ chốt tính đến 27.05.2024 27/05/2024
CCL- CBTT Quyết định của HĐQT về việc tái bổ nhiệm bà Bùi Thị Kim Ngân giữ chức kế toán trưởng nhiệm kỳ 2024- 2029 08/05/2024
CCL - Thông báo giao dịch cổ phiếu CCL do cơ quan thi hành án thực hiện 09.05.2024 06/05/2024
CCL - Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bùi Thị Kim Ngân 04/05/2024
CCL - Báo cáo về ngày không còn là Cổ đông lớn Trương Bích Đào 17/04/2024
CCL - Báo cáo về ngày trở thành Cổ đông lớn Trương Bích Đào 17/04/2024
CCL - Thông báo về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Kế toán trưởng Bùi Thị Kim Ngân 29/03/2024
CCL - Thông báo cưỡng chế thi hành án đối với số cổ phiếu CCL của ông Trịnh Sướng 04/03/2024
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, Cổ đông chiến lược và Cổ đông lớn. Chốt ngày 28.02.2024 28/02/2024