Tên văn bản Ngày ban hành Tải
CCL - Giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp tại BCKQHĐKD Quý 2. 2021 giảm trên 10% so với Quý2.2020 19/07/2021
CCL - Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2021 19/07/2021
CCL - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2021 19/07/2021
CCL - Giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp tại BCKQHĐKD quý 1 năm 2021 tăng trên 10% 20/04/2021
CCL - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2021 20/04/2021
CCL - Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2021 20/04/2021
CCL - Báo cáo thường niên năm 2021 14/04/2021
CCL - Giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo KQHĐKD đã được kiểm toán của năm 2020 tăng trên 10% so với báo cáo năm 2019 29/03/2021
CCL - Báo cáo tài chính riêng năm 2020 (Đã kiểm toán) 29/03/2021
CCL - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán) 29/03/2021