VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Các vị trí tuyển dụng tại Công ty

STT Vị trí tuyển dụng Mô tả công việc Giới tính Số lượng Ngày hết hạn Tải thông báo
1 Kỹ sư Giám sát Công trình Nam 5 Hết hạn Tải ngay
2 Kiến trúc sư Nam 3 Hết hạn Tải ngay
3 Bảo vệ Tinh thần trách nhiệm, năng nổ, nhiệt tình Nam 10 Hết hạn Tải ngay
4 Thợ cơ khí Năng nổ, nhiệt tình Nam 4 Hết hạn Tải ngay
5 Nhân viên cây xanh Chuyên về cây cảnh và cắt tỉa Nam 10 Hết hạn Tải ngay