VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Các vị trí tuyển dụng tại Công ty

STT Vị trí tuyển dụng Mô tả công việc Giới tính Số lượng Ngày hết hạn Tải thông báo
1 Kế toán Yêu cầu: Trung thực trong công việc, hòa nhập tốt Nam 2 31/12/2022 Tải ngay
2 Chuyên viên Marketing Yêu cầu: Có kinh nghiệm trong việc quản lý cũng như làm việc trong các sàn Bất động sản Nam 1 31/12/2022 Tải ngay